HANKAUKSENKESTO

Käytämme materiaalin hankauksen keston mittaamisessa EN ISO 12947-2 standardia Martindale kierrosta.

Hankauksenkesto yli 15 000: kestää normaalissa arkikäytössä ja kestää hetkittäistä hankausta.

Hankauksenkesto yli 30 000: kestävyys hyvä ja soveltuu arkiseen, kestoa vaativaan käyttöön.

Hankauksenkesto yli 50 000: kestävyys erinomainen ja kangas soveltuu käyttevän vaativissakin hankausta kestävissä tuotteissa tai vahvikkeissa.

0